Utstilling: KONGRUENS- STASJON K ATELIERFELLESSKAP

Torsdag 15. oktober kl. 16:00 - Søndag 22. november kl. 16:00

HVOR: Kinokino kunstsal
PRIS: -
ARRANGØR: Sandnes kunst- og kulturhus

Gratis inngang

Utstilling: KONGRUENS- STASJON K ATELIERFELLESSKAP

Utstilling med verk av kunstnere fra Stasjon K atelierfelleskap: Gry Hege Rinaldo, Turid Ottesen, Gunn Tjensvold, Ruth Bersås, Åsa Sjøholm, Cathrine Gilje 


Gruppeutstillingen tar utgangspunkt i seks ulike kunstnere med arbeidsfellesskap i Stasjon K, Sandnes. Felles for dem er interessen for organiske prosesser, sett fra ulike perspektiv. Tittelen viser til fellestrekk i motivvalg og et ønske om å forstå sammenhenger.

Gry Hege Rinaldo
Rinaldo er kjent for sine nitide studier av anatomi og natur. I utstillingen vises både store malerier og mindre tegninger. Maleriene er eldre verk, innlånt fra Stavanger kunstmuseums samling, mens tegningene er nyere studier av planter og skog. Det er imidlertid ikke rene naturstudier kunstneren viser, men like mye psykologiske, indre landskap.

Turid Ottesen
Ottesen har gjennom årene arbeidet mye i tekstil, men viser her store treplater med utskårede, botaniske motiv. Plantene slynger seg over billedflaten og framstår både som organiske referanser til mediet de er malt på og som vakre, stiliserte mønstre. Referansene til japansk tradisjonskunst er tilstede både i billedformat og motiv.

Cathrine Gilje
I Giljes collager inngår små papirarbeid i større verk. Samlet utgjør motivene plansjelignende verk hvor blad, mønstre og fargetoner danner et større hele, og man tar seg uvegerlig i å lete etter indre sammenhenger mellom delene. Detaljene/sporene antyder mer enn beskriver det organiske og naturen evige forandringer.

Ruth Bersås
Koloristen Bersås er kjent for sine abstraherte landskap og maleriske refleksjoner rundt bord som geometrisk form og møtested for menneskelige relasjoner. Bersås arbeider intuitivt og spontant. Hun er opptatt av komposisjon og perspektiv, og bildene bærer preg av geometrisk klarhet. Farger og strøk er ofte kraftfulle og uttrykket vitalt. Kunstneren er inspirert av naturen, og vi aner spor av impresjonismen og til dels kubismen i bildene. 

Åsa Sjøholm
Sjøholms store malerier av skog er til å gå seg visuelt vill i; men bak nettverket av grener og stammer skjules glenner og åpne felt. Sjøholm refererer til skog også i sine installasjoner, men da som svaret på et menneskelig behov; trestammen er hugget opp og lagt i en haug. Men vedskiene er bare en illusjon. De er støpt i sement og bare tilsynelatende noe vi kunne fyrt i ovnen og varmet oss ved.

Gunn Tjensvold
For Tjensvold er arbeidet med det organiske begrepet mer abstrakt og orientert mot det sykliske. Kunstnerens utgangspunkt er emballasjepapp, et materiale vi gjerne tenker har lav verdi og som kan kastes etter bruk. På ulike måter omskaper og opphøyer Tjensvold dette materialet til kunst og viser oss den estetiske verdien i det «uverdige». Kunstneren er åpen for at verkene kan resirkuleres til sitt opprinnelige formål og åpner slik for en forståelse av kunstverket som temporær størrelse. 

FOTO: Cathrine Gilje
ÅPENT: Torsdag 11.00 – 19.00, fredag – søndag 11.00 – 16.00
PRIS: Gratis adgang