KINOKINO FILMKLUBB

Filmklubben viser film annenhver onsdag klokken 19:00 på KINOKINO

Filmklubben - logo

OM FILMKLUBBEN

Klubben er med i Norsk filmklubbforbund og har som formål å fremme interessen for film som kunst- og kulturuttrykk. De viser i hovedsak nyere kvalitetsfilmer som enten ikke blir vist eller har kort visningstid på vanlige kinoer.

Filmklubben legger også vekt på å ha en god representasjon av film fra land som ikke alltid er så godt representert på vanlige kinoer.

De gir deg innledninger til filmene i stedet for reklame, og av og til arrangerer de filmquiz. Det vises film annenhver onsdag klokken 19.00 på KINOKINO.

MEDLEMSKAP

Filmklubben er medlemsbasert. En må derfor melde seg inn for å kunne se film i filmklubben. Men alle over 16 år kan bli medlemmer, og de fleste melder seg inn når de møter på visning første gang.

Medlemmer har inflytelse på virksomheten i filmklubben. De kanforeslå filmer, styremedlemmer og andre aktiviteter.
Vi har et styre på 8 medlemmer som velges av årsmøtet.

Medlemskapet koster kr 100,- for et kalenderår. Avgiften inkluderer den første visningen. Pris for visninger er kr 80,-

NB! Medlemskapet i KINOKINO filmklubb gir også adgang til alle andre filmklubber i Norge.

STYREMEDLEMMER

Kristine Abelsnes (leder), Ingunn Myklevoll Sjøen, Siw Angell-Olsen, Geir Petter Røssland, Gunhild Oddsen, Jostein Bjørnsen, Harry Mutch og Hege Karin Omland

KONTAKT

Kristine Abelsnes
mabelsne@online.no
Mobil: 48080130

Følg filmklubben på Facebook