KINOKINO FILMKLUBB

Filmklubben viser film annenhver onsdag klokken 19:00 på KINOKINO

Filmklubben

OM FILMKLUBBEN

Klubben er med i Norsk filmklubbforbund og har som formål å fremme interessen for film som kunst- og kulturuttrykk. De viser i hovedsak nyere kvalitetsfilmer som enten ikke blir vist eller har kort visningstid på vanlige kinoer. Filmklubben legger også vekt på å ha en god representasjon av film fra land som ikke alltid er så godt representert på vanlige kinoer. De gir deg innledninger til filmene i stedet for reklame, og av og til arrangerer de filmquiz. Det vises film annenhver onsdag klokken 19.00 på KINOKINO.

 

STYREMEDLEMMER

Katrina Bjørløw, Jostein Bjørnsen (leder), Anita Hamremoen, Harry Mutch (kasserer), Gunhild Oddsen, Hege Karin Omland og Geir Petter Røssland

KONTAKT
kinokino.filmklubb@gmail.com

Følg filmklubben på Facebook

 

MEDLEMSKAP

Filmklubben er medlemsbasert. En må derfor melde seg inn for å kunne se film i filmklubben. Men alle over 16 år kan bli medlemmer, og de fleste melder seg inn når de møter på visning første gang.  Medlemmer har inflytelse på virksomheten i filmklubben. De kanforeslå filmer, styremedlemmer og andre aktiviteter. Vi har et styre på 8 medlemmer som velges av årsmøtet.

Medlemskapet koster kr 100,- for et kalenderår. Avgiften inkluderer den første visningen. Pris for visninger er kr 80,-

NB! Medlemskapet i KINOKINO filmklubb gir også adgang til alle andre filmklubber i Norge.

Følg filmklubben på Facebook