BETAL DET DU KAN

Alle skal ha råd til, og tilgang på kunst.

RAS jobber utrettelig for å nå nye publikumsgrupper og gjøre dans viktigere for flere.
Vi ønsker at alle skal ha råd til å oppleve dans, og vi vet at pris er en barriere for mange.
Dyrtid og økende sosiale ulikheter preger samfunnet vårt og det er på tide at vi tar noen grep, slik at kunsten ikke er forbeholdt dem med god råd.

En praksis, som snarere er blitt normen, er å tilby billetter i ulike priskategorier som for eksempel student- og honnørbilletter. Vi stiller spørsmål ved at det er institusjoners rolle å definere hvem som har råd til “ordinærpris”. Vi fjerner rabatter, og ber publikum selv velge prisnivå̊ ut ifra egen økonomi og prioritering.

Vi ønsker at kunst skal spille en sentral rolle i samfunnet vårt og i enkeltmenneskers liv. Derfor er mengden publikum et viktigere mål for oss enn høye billettinntekter.

Nivå 1 – 250
Nivå 2 – 200
Nivå 3 – 150
Nivå 4 – 100
Nivå 5 – 75