DANS PÅ SKEIVÅ

RAS arrangerte festivalen Dans på Skeivå 27. august – 3. september i 2022.
Dans på Skeivå er en festival som med en av dansefeltets viktigste diskurser skal åpne og utvide begrepet skeiv.
For hva betyr det egentlig å være skeiv? Kan vi gjøre skeiv?

Ordet skeiv brukes blant annet for å betegne noen som definerer seg selv som en del av LHBTQ+. Gjennom akademia, og spesielt kjønnsforskning, har det også vokst frem skeiv-teori. Denne teorien handler om å se kritisk på verden rundt oss, men beskriver også hvordan vi – gjennom varierte kropper, kjønnsuttrykk og seksualitet – er med å utvide og forme omgivelsene våre.

RAS etterstreber en kritisk praksis som undersøker normene, rammene og strukturene vi alle er en del av. Festivalen Dans på Skeivå vil understreke og støtte opp om dette arbeidet ved å ha et interseksjonelt fokus på kropp, identitet, kjønn, seksualitet, funksjonsvariasjon og mye mer.

RAS: Dans på Skeivå består i 2022 av både forestillinger innen dans- og scenekunst, panelsamtaler og film.

Takk til FRI Rogaland, Tou, Senter for kjønnsstudier ved Universitetet i Stavanger, og Brasså Karaokebar for godt samarbeid.

Festivalkoordinator, Dans på Skeivå
Marie M. Skretting (hun/henne)
Tlf: 464 21 454