OM REGIONAL ARENA FOR SAMTIDSDANS

RAS – REGIONAL ARENA FOR SAMTIDSDANS

RAS er en programmerende- og produserende scene og et regionalt kompetansesenter for dans. Programmet består av lokal, nasjonal og internasjonal dansekunst, og er en av landets mest aktive scener innen dette feltet.

Årlig har RAS flere danserkunstnere i residensopphold på sine scener. Det kan søkes om residensopphold i alle fasene av et prosjekt og koreografer kan søke fortløpende. Det legges ofte til rette for at kunstnerne kan åpne opp sine prosesser i form av arbeidsvisninger eller publikumssamtaler. Som en del av programmet legges det også opp til kunstnermøter og seminarer.

RAS har tilholdssted i Sandnes kunst- og kulturhus og benytter både den store og lille salen i kulturhuset, samt sal og gallerirom på KinoKino. Selv om hovedscenene er plassert i Sandnes samarbeider RAS også med andre lokale aktører for ulike visnings-, formidlings- og produksjonssamarbeid.

I tillegg til dette er RAS også en del av det nasjonale turnénettverket Dansenett Norge. Målet med dette nettverket er å desentralisere presentasjon av dansekunst og vise forestillinger av høy kvalitet til publikum i hele Norge.

 

BILLETTPRISER

Alle skal ha råd til, og tilgang på kunst.

RAS jobber utrettelig med å nå nye publikumsgrupper og gjøre dans viktigere for flere. Sosial ulikhet er et samfunnsproblem som definerer hvem som kan delta iblant annet kulturlivet.

En vanlig praksis er å tilby billetter i ulike priskategorier, som for eksempel student- og honnørbilletter. Vi stiller spørsmål ved at det er institusjoners rolle å definere publikums privatøkonomi, og innfører derfor «betal det du kan», og håper med dette at flere får mulighet til å oppleve dans.

Nivå 1 – 250
Nivå 2 – 200
Nivå 3 – 150
Nivå 4 – 100
Nivå 5 – 75

Runa Norheim
Leder for RAS
runa.norheim@sandnes-kulturhus.no
Mobil: +47 467 68 755

Mari Rossavik
Produsent for RAS og Dansenett Norge
mari.rossavik@sandnes-kulturhus.no
Mobil: +47 936 07 194

Kjøstel Spigseth
Produsent for RAS
Kjostel.Spigseth@sandnes-kulturhus.no
Mobil: +47 405 11 864

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresse RAS

Mauritz Kartevoldsplass 1
4306 SANDNES
NORWAY

Sentralbord
adm@sandnes-kulturhus.no
Telefon: 51 60 20 00

 

RAS er støttet av:

Norsk kulturråd, Rogaland Fylkeskommune og Sandnes kommune

 

Facebook

Instagram