OM REGIONAL ARENA FOR SAMTIDSDANS

RAS startet som et eget 2,5-årig prosjekt i forbindelse med at Stavanger og Sandnes var Europeisk kulturhovedstad i 2008

Foto - Erika Weber

Leder for RAS – Runa Norheim

runa.norheim@sandnes-kulturhus.no
Mobil: +47 467 68 755

Produsent for RAS – Susanne Viste Bie

susanne.viste.bie@sandnes-kulturhus.no
Mobil: +47 922 03 137

Adresse
Mauritz Kartevoldsplass 1
4306 SANDNES
NORWAY

Sentralbord
adm@sandnes-kulturhus.no
Telefon: 51 60 20 00

RAS SIDEN 2007

Prosjektets intensjon var å utvikle visning og produksjon for samtidsdans, og fra 2007-2009 førte RAS til stor utvikling av danseinteressen i regionen. Prosjektet ble utelukkende en suksess som også bidro til positive resultater for dans på et nasjonalt nivå.

RAS har hatt fast støtte fra Sandnes kommune og Rogaland fylkeskommune siden 2010. Etter å ha mottatt pilotprosjektmidler fra Norsk kulturråd i tre år, er RAS nå inne på kulturrådets støtteordning Regionale Kompesentra for Dans.

Siden 2013 har RAS hatt arrangørstøtte fra Kulturrådet. RAS samarbeider også med Dansenett Norge om flere visninger og tilrettelegginger av turné regionalt.

RAS har tilholdssted i Sandnes kunst- og kulturhus og benytter stor og liten sal i kulturhuset. RAS samarbeider med Stavanger konserthus med visning og formidling, og Tou Scene med co-produksjon og Dansens dager.

RAS – ET PROGRAMMERENDE STED

RAS programmerer regional, nasjonal og internasjonal samtidsdans og er en av landets mest aktive scener innen kunstfeltet.

Hva er samtidsdans? RAS velger å sitere Knut Ove Arntzen på dette.

Begrepet samtidsdans blir diskutert, siden det kan sies at all dans er samtidsdans for sin tid – selv om begrepet nok har søkt å skille mellom moderne dans på den ene siden og klassiskballett på den andre siden. Men så har vi hybridene og overgangsformene som gjør at et slikt skille blir vanskelig, noe norsk dans er et eksempel på. Oppsummerende sagt er moderne dans tradisjonen fra Isadora Duncan, men i de senere årene har også folkloreelementer og det etniske kommet inn i norsk profesjonell koreografi, noe som har gjort distinksjonene vanskeligere å gjøre” – Knut Ove Arntzen


RAS – ET PRODUSERENDE STED

RAS er også et produserende sted og har minst en co-produksjon i året. Co-produksjon innebærer at RAS gir støtte til og bidrar til realiseringen av et prosjekt som siden vises på våre scener. Co-produksjonsstøtte kan variere fra prosjekt til prosjekt, ut fra det prosjektet krever og hva RAS har av resurser i den bestemte perioden.

RAS ER STØTTET AV

Norsk kulturråd, Rogaland Fylkeskommune og Sandnes kommune