DANSENETT NORGE

Høsten 2017 bevilget regjeringen midler til etableringen av Dansenett Norge, et unikt samarbeid mellom noen av landets mest erfarne regionale kompetansesentre for dans og Dansens Hus.

Fem likeverdige partnere; Dansearena nord, DansiT, Regional Arena for Samtidsdans (RAS), Bærum Kulturhus og Dansens Hus. De har i flere år samarbeidet for å øke tilbudet av dansekunst i hele landet, og ønsket å etablere et turnénettverk.

Et turnénettverk har også vært en lenge ønsket satsning fra dansefeltets side, og nå ligger det også som en forventning fra Kulturdepartementet i strategien «Dans i hele landet».

Bærum Kulturhus, Dansearena nord, DansiT og RAS vil være regionale koordinatorer og organisere turnéer og sørge for samarbeid regionalt. Koordinatorene er medlemmer av nettverket, mens visningsarenaene vil variere avhengig av programtilbud og lokale forutsetninger.

MÅLSETNING TIL DANSENETT NORGE:

• Øke publikumsbesøket i hele landet.
• Turnere produksjoner av en karakter som ellers bare hadde blitt vist i de største byene.
• Styrke kjennskapen til, og interessen for, samtidsdans.
• Sørge for at norske danseproduksjoner blir vist flere ganger og flere steder.
• Styrke arrangørleddet for profesjonell dansekunst.

Dansens Hus har fått midler for 2018, og skal være nasjonal koordinator for nettverket.

DANSENETT NORGE / ROGALAND OG VESTLAND – HØSTEN 2019

Cecilie Lindeman Steen – Betydningen av bevegelse
Tou Og Kapittelfestivalen / 20. September

Ingun Bjørnsgaard Prosjekt – Notes on frailty
RAS Sandnes kulturhus / 29. Oktober
Festiviteten I Haugesund 31. Oktober

Catherine Michelet – Boxism
Stord Kulturhus / 18. Oktober
Oseana Kunst Og Kultursenter / 19. Oktober
Trivselshagen Sandane / 21. Oktober

Panta Rei Danseteater –Make Me Dance
RAS Sandnes kulturhus / 8. November

Mer om Dansenett Norge