HUSLEIESTØTTE

 

Redusert leie ved bruk av Sandnes kulturhus

Formålet med ordningen er å gjøre det økonomisk mulig for frivillige lokale og regionale organisasjoner, kunstnere, samt institusjoner å bruke Sandnes kulturhus og KinoKino som arena for sine kulturarrangement.

Husleietilskudd gis til konserter, teater- eller danseforestillinger, litteraturarrangement og andre sceniske produksjoner. I spesielle tilfeller kan husleietilskudd også gis til andre kulturarrangement.

Arrangement som innvilges husleietilskudd skal være åpne for alle.

Redusert leie ved bruk av Sandnes kulturhus og KinoKino settes ut i fra kulturhussjefens budsjettrammer, men vil ikke overstige 50% begrenset oppad til kr 75.000,-.

Tilsagn om reduksjon i pris for leie av Sandnes kulturhus gis av Sandnes kunst- og kulturhus. Arrangør søker husleiestøtte i sammenheng med inngåelse av kontrakt for leie.