BILLETTSALG OG MARKEDSFØRING

Alle åpne arrangement blir lagt ut på hjemmesiden til Sandnes kunst & kulturhus, samt oppført i det trykte programmet som sendes ut to ganger pr.år. Dette er en del av den obligatoriske markedsføringen av arrangementer på våre scener.

Sandnes kunst & kulturhus benytter TIX sitt billettsystem for salg av billetter. For å kunne legge billetter ut for salg, må vi ha opplysninger om ditt arrangementet. Disse opplysningene fylles inn i skjemaet Informasjon om arrangement som du får tilsendt sammen med prisoverslaget for ditt arrangement.

Sandnes kunst & kulturhus oppgir billettprisen inkludert avgift i all markedsføring.

Bilder til program og webside:
Til trykket program min. 1 MB, 300 dpi, format: JPEG -Sendes direkte til goes@sandnes-kulturhus.no.
Til websidene ca 1920px x 1080px. Liggende format.

Bildene skal helst være uten tekst på selve bildet!