BILLETTSALG OG MARKEDSFØRING

Obligatorisk markedsføringspakke

Alle åpne arrangement blir lagt ut på hjemmesiden til Sandnes kunst- og kulturhus, samt oppført i det trykte programmet som sendes ut før hver sesong. Dette er en del av den obligatoriske markedsføringen av arrangementer på våre scener, og koster kr 1500,- eks mva. Frist for å få ditt arrangement med i vårt trykte program er 1. november (vårsesong) og 1. mai (høstsesong).

Tilleggsprofilering

  • Visning på våre skjermer i foajeen ca to uker før arrangement kr 500,- eks mva
  • Oppføring i Sandnes kunst- og kulturhus sitt nyhetsbrev kr 500,- eks mva

For annonsering forøvrig kontakt markedssjef Gry Østrått Sædberg goes@sandnes-kulturhus.no

OBS! Sandnes kunst- og kulturhus har siste redaktøransvar på alle sine flater. Til alle markedsføringspriser blir det lagt til mva

Sosiale medier

Artisten oppretter selv Facebook arrangementet og inviterer Sandnes kulturhus (gjelder både Sandnes kulturhus og Kinokino) inn som medarrangører. Utover det så tilbyr vi ikke markedsføring eller selger innlegg på Facebook og Instagram

Billettsalg

Når du leier en av våre scener, må vårt billettsystem Tixly benyttes til billettsalg.
For å kunne legge billetter ut for salg, må vi ha opplysninger om arrangementet. Disse opplysningene fylles inn i skjemaet «Arrangement informasjon til billettsalg» som du får tilsendt når kontrakt for ditt arrangement er signert.

  • Billettsalgsskjema Kulturhuset – Stor sal
  • Billettsalgsskjema Kulturhuset – Liten sal/Foajé
  • Billettsalgsskjema Kinokino – Sal1
  • Billettsalgsskjema Kinokino – Filmvisning
  • Vær obs på at Sandnes kunst- og kulturhus oppgir billettprisen inkludert avgift i all markedsføring.