KINOKINO KUNSTSAL

 

KINOKINO KUNSTSAL har en åpen kunstnerisk tilnærming, med skiftende utstillinger innen ulike visuelle kunstuttrykk og -teknikker. På programmet står det også arrangementer.

Det er naturlig for Kinokino kunstsal å ha en lokal forankring. Samtidig har salen ansvar for å legge til rette for nasjonale og internasjonale utstillinger av høy kvalitet. Målet er å skape engasjement og nysgjerrighet blant mange ulike publikumsgrupper. 

UTSTILLINGENE HAR GRATIS ENTRÉ!

Skoleklasser og andre grupper er hjertelig velkommen. Vi gjør oppmerksom på at omvisning må bestilles spesielt.

Kontakt: Karin Sunderø, mobil 922 54 005
E-post: karin.sundero@sandnes-kulturhus.no

Med ønske om gode kunstopplevelser

VELKOMMEN!