KINOKINO KUNSTSAL

KINOKINO KUNSTSAL skal ha en bred plattform som kan ta inn mange ulike utstillinger og aktiviteter.

Kunstsalen vil også vise utstillinger som tar utgangspunkt i historien til bygget, både som kino, bibliotek og rådhus.

Det er ønskelig med en lokal forankring i bygget samtidig som vi gjerne viser prosjekter med høy kvalitet som er helt i randsonen av kunsten. Dette inkluderer kunst-håndverk, design, arkitektur, film og andre prosjekter som det er naturlig og spennende å vise i kunstsalen her i Sandnes.

Dermed blir det en bredde i aktivitetene som vi håper publikum setter pris på.

KONTAKT

Jan Kjetil Bjørheim
UTSTILLINGSLEDER
Mobil: +47 90124745
E-post: jan.kjetil.bjorheim@kinokino.no