RAS BARN

På RAS blir barn tatt på alvor med all sin intelligens, humor og nysgjerrighet.

RAS – DALIJA THELANDER: THE GARDEN OF SPIRITED MINDS

RAS har en grunnleggende oppfatning av at barn og voksne har like store behov for kulturelle opplevelser. Derfor bør de yngste også ha et godt tilbud av danseopplevelser.

Voksne publikummere kan lære mye av barns åpne blikk, og RAS etterstreber å legge til rette for gode møter mellom generasjoner. På RAS er alle velkommen på samtlige forestillinger, men hver sesong vil det være utvalgte verk som spiller spesielt på barns premisser.

Bildet på denne siden er fra forestillingen til RAS – Seven Circles, Club Origami