RAS PROGRAM VÅREN 2020

 

Dans – en måte å se verden på

Vårens program handler ikke utelukkende om det vi ser på scenen, men også om hvordan vi ser. Kanskje lever vi i en tid hvor et bevisst, kritisk og våkent blikk er viktigere enn noen gang? Dans har en unik evne til å lede oppmerksomhet og blikk uten å tvinge det i en bestemt retning. Denne våren oppfordres vi blant annet til å se det som ved første øyenkast er usynlig og å oppdage nyansene i det åpenbare.

We come in peace – tar et galaktisk skritt tilbake og ser fra et utenomjordisk perspektiv.  Precarryus – ser begrensninger som noe som kan åpne nye muligheter.  Goodbye kitty – tar forvell med de identitetsmarkørene som vi ofte tar for gitt.  I want to be traditional – viser oss at identitet er flersidig og i kontinuerlig bevegelse.  Alt Nå – viser oss det åpenbare så tydelig at det åpner seg opp og blir til noe annet.  The Garden Of Spirited Minds  tar utgangspunkt i babyers rike og åpne blikk.  Rut – Synliggjør erfaringer som ved første øyenkast kan oppleves usynlige.  For Ever Four Seasons – ser på menneskets rolle i en tidsalder preget av dystopi.

Publikums blikk er i enhver forestilling en viktig del av verket. Vi kan ta med oss dette blikket også når vi ser på samfunnet og omgivelsene våre. Det er ikke alltid det vi ser – men hvordan vi ser – som definerer vårt forhold til virkeligheten.