TEKNISKE SPESIFIKASJONER

PRISLISTE: 20210101

 

KULTURHUSET STOR SAL: Stor Sal equipment

KULTURHUSET STOR SAL, Lysrigg og trekklister:

Stor Sal Layoutview Audience  

Stor Sal Layoutview Flybars

Stor Sal Layoutview LX 2021

Storsal SKH Plan 2

 

KULTURHUSET LITEN SAL: Utstyr – euquiment. Liten sal

KULTURHUSET LITEN SAL: Plantegning. Liten sal

 

KINOKINO SAL 1: Utstyr – equipment. KINOKINO

KINOKINO SAL 1: Plantegning. Sal 1

BILDER,SCENE STOR SAL  KULTURHUSET: