TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Om scenene

PRISLISTE: 20210101

KULTURHUSET STOR SAL: Stor Sal equipment

KULTURHUSET STOR SAL: Plantegning

KULTURHUSET LITEN SAL: Utstyr – euquiment. Liten sal

KULTURHUSET LITEN SAL: Plantegning. Liten sal

KINOKINO SAL 1: Utstyr – equipment. KINOKINO

KINOKINO SAL 1: Plantegning. Sal 1