UTSTILLING: HEIDI ØISETH

Torsdag 16. mars kl. 13:00 - Søndag 14. mai kl. 16:00

HVOR: Kinokino kunstsal

ARRANGØR: Sandnes kunst- og kulturhus

Gratis inngang

UTSTILLING: HEIDI ØISETH

TEGNEDE TEPPER

Heidi Øiseths monumentale arbeider framstår ved første blikk som monokrome malerier. Rent teknisk er de likevel tegninger, oppstått gjennom en tålmodighetskrevende og intuitiv arbeidsprosess på upreparert lerret. Stofflighet, overflate, lag og strukturer er viktige elementer i utformingen av arbeidene.

Utstillingen viser arbeid fra seriene «Layers» (Lag) og «Loose Ends» (Løse tråder) og kan ses som dagbøker, skapt av strek på strek, lag på lag. En «vev» av linjer som innbyr til refleksjon.

Layers-serien; From Dust to Dawn. Tittelen From Dust to Dawn peker konkret mot arbeidenes tilblivelse. At det bokstavelig har tatt fra morgen til kveld å skape dem. I lerretsteppene ses rester av støv, slitasje og hverdagslige flekker. Tiden har satt sine konkrete spor. Noen er tilfeldige, som restavfall, noen kan ikke fjernes og andre er bevisste tegninger, mønstre, skygger, skraveringer og linjer som trer frem gjennom bearbeidelse av flaten. Dawn er tiden før soloppgang, demringstimen der det er nok lys til at former trer frem. Tiden før vi helt klarer a° fatte hva vi ser. Slik også minner og tanker kan bli uklare over tid, men trer fram gjennom bearbeidelse og avstand. Det finnes en uklarhet og et mørke i og under de lyse, slitte tekstilflatene.

Loose Ends-serien tar utgangspunkt i flettemønster fra middelalderen. De krittegnede strekene (Loose Ends) gjør at bildene kan minne om vev, tepper og stoffer. De gir en kroppslig fornemmelse, men kan samtidig også ses som vindu; en mulighet for innblikk og innsyn i noe bakenforliggende.  
Veven har gjennom alle tider vært forbundet med noe mystisk og hemmelig, som når Nornene, mytologiens skjebnegudinner, spant menneskets livstråder. I flettemønsteret og knutens egenskaper ligger det betydninger; som å holde fast ved noe, å knytte noe til seg. «Hekser» brukte flettede knuter av hår til å beskytte seg, til å fastholde sin integritet, til å binde vonde makter eller til å binde eller løse opp kjærlighet. Tegningene i denne serien bærer med seg ekko fra en fortid hvor mønstre kunne leses som et symbolsk språk. I båndene som strekker seg nedover Øiseths billedflater, for så å løse seg opp, vises det til nye måter å lese dette språket på.
 

Heidi Øiseth er utdannet ved Nydalen Maleskole og Oslo Tegne og Maleskole og har hatt kunstnerisk veiledning av flere av landets mest renommerte kunstnere. Hun har vist arbeidene sine ved et utall gruppe- og separatutstillinger og er innkjøpt av private samlere og Statkorn as.