UTSTILLING: CONTROL +/- BELONGING, STIAN ÅDLANDSVIK

Lørdag 3. juni kl. 14:00 - Søndag 10. september kl. 16:00

HVOR: Kinokino

ARRANGØR: Sandnes kunst- og kulturhus

ÅPNINGSTIDER KUNSTSAL

TORSDAG: 16.00 – 20.00
LØRDAG: 11.00 – 16.00
SØNDAG: 13.00 – 17.00

UTSTILLINGENE HAR GRATIS ENTRÉ!

Skoleklasser og andre grupper er hjertelig velkommen. Vi gjør oppmerksom på at omvisning må bestilles spesielt.

Kontakt: Karin Sunderø, mobil 922 54 005
E-post: karin.sundero@sandnes-kulturhus.no

Med ønske om gode kunstopplevelser

UTSTILLING: CONTROL +/- BELONGING, STIAN ÅDLANDSVIK

«Control +/- Belonging» viderefører sentrale holdninger i Ådlandsviks kunstnerskap, hvor han mellom annet reflekterer over manuell og industriell produksjon og arbeid, og hvilket forhold vi har til gjenstandene vi omgir oss med. Blant spørsmålene som stilles er om disse tingene, foruten å være nyttige, også representerer noe mer? Kan de ses som symboler for noe vi tillegger verdi?

Utstillingen viser skulpturelle arbeid, maleri og lydverk, i tillegg til et bestillingsverk, laget av Halvor Skiftun Digernes (keramikk-urnen).

Tittelen (kontroll + / - tilhørighet) viser til grenser for hvor og hvordan vi kan bevege oss og til lokal historie og mytologi. En fellesnevner for verkene er spor etter menneskers arbeid. Både i den forstand at objektene er menneskeskapte, men også fordi de fleste gjenstandene er laget for at noen skal kunne bruke dem til å utføre en jobb.

Utstillingen er tilbakeholden med visuelle effekter og inviterer heller publikum til å reflektere, både over de ulike betydningslagene som ligger i hvert objekt og over sammenhenger mellom verkene.

Ådlandsvik er opptatt av prosessene som skal til for å lage ulike gjenstander og i hvilken grad et design - eller hvordan en overflate er slitt - kan peke tilbake på bruken av den.
Kunstneren er interessert i objektenes historie og hva den representerer, men han ønsker også å betrakte dem estetisk - uavhengig av funksjon. Arbeidene i utstillingen er både håndlagde og masseproduserte; et maleri, et pengeskap, støpte kjeruber, trafikkregulerende gjerder...
Ofte endrer eller tilfører kunstneren noe. Dette, og at gjenstandene er tatt ut av sin vante sammenheng, påvirker hvordan vi forstår dem og oppfordrer oss til å vurdere dem på nye måter. Ser vi etter, finner vi for eksempel at noen av objektene er forskjønnet eller pyntet: Den «verdiløse safen» er påført en skimrende kameleon-billakk, de gamle, engelske kjerubene har rosa «øreoppheng» og vinkelsliperen er halvt dekket av sement og glasskår. Verkene viser altså på en og samme tid til produksjonen og det opprinnelige bruksområdet, og til ulike markører for smaksdannelse, hvor spørsmål om verdi kan spille en rolle.  

Les kunstner og skribent Ragnhild Aamås sine refleksjoner om utstillingen her. https://www.dropbox.com/s/bwmvpmbkndzeglu/aamaas_knus-perleporten_2023.pdf?dl=0

Stian Ådlandsvik er utdannet fra Kunstakademiet i Oslo og Hochschule für bildende Künste i Hamburg i 2006. Han har siden da hatt en omfattende utstillingsvirksomhet både nasjonalt og internasjonalt, senest på Galleri K (Oslo) P////AKT (Amsterdam), Kunstverein am Rosa Luxemburg platz (Berlin) og Quimera Galeria (Buenos Aires). Ådlandsvik er kjøpt inn av blant annet Stiftelsen Astrup Fearnley museum og Stiftelsen Nomas (Roma). Han bor og arbeider i Oslo.