UTSTILLING: CONTROL +/- BELONGING, STIAN ÅDLANDSVIK

Lørdag 3. juni kl. 14:00 - Søndag 10. september kl. 16:00

HVOR: Kinokino kunstsal

ARRANGØR: Sandnes kunst- og kulturhus

Gratis inngang

UTSTILLING: CONTROL +/- BELONGING, STIAN ÅDLANDSVIK

Stian Ådlandsvik arbeider idebasert, ofte med skulpturelle arbeid med referanser til klassisk, europeisk tenkning. I utstillingen ser han på sammenhenger mellom ulike objekter og de prosessene som skal til for å lage dem. Kunstneren viser både håndlagde og masseproduserte ting. Spor av en menneskelig, fysisk tilstedeværelse under produksjonen reflekteres som mulige verdier i disse arbeidene. Verkene peker også på ulike markører for smaksdannelse, hvor verdi og profitt spiller en egen rolle.  

Utstillingen Control +/- Belonging viderefører sentrale holdninger i Ådlandsviks kunstnerskap, der han mellom annet antyder at poesi er en menneskelig aktivitet som ikke kan gjøres til gjenstand for kapitalisering. I forlengelsen av dette er følsomhet overfor materialer i våre omgivelser sentralt. Kunstneren antyder at negativ vekst kan forstås som produktivt - noe som skaper verdi - heller enn å bety en forringelse.

Stian Ådlandsvik er utdannet fra Kunstakademiet i Oslo og Hochschule für bildende Künste i Hamburg i 2006. Han har siden da hatt en omfattende utstillingsvirksomhet både nasjonalt og internasjonalt, senest på Galleri K (Oslo) P////AKT (Amsterdam), Kunstverein am Rosa Luxemburg platz (Berlin) og Quimera Galeria (Buenos Aires). Ådlandsvik er kjøpt inn av blant annet Stiftelsen Astrup Fearnley museum og Stiftelsen Nomas (Roma). Han bor og arbeider i Oslo.