SAL 2 – KINOKINO

Kinosal med liten scene. Har 108 seter, og anlegg for både film og konferanse