SAL 3 – KINOKINO

Kinosal med liten scene. Har 50 seter, og anlegg for både film og konferanse