KINOKINO KUNSTSAL

OM KUNSTSAL

KINOKINO KUNSTSAL skal ha en bred plattform med en åpen kunstnerisk tilnærming. Kunstsal har visninger innen visuell kunst, kunsthåndverk, design, arkitektur, litteratur og film. På programmet vil det også stå ulike arrangementer. Det er naturlig for KINOKINO Kunstsal å ha en lokal forankring. Samtidig har salen ansvar for å legge til rette for nasjonale og internasjonale utstillinger av høy kvalitet. Målet for Kunstsal er å skape engasjement og nysgjerrighet blant mange ulike publikumsgrupper.
UTSTILLINGENE HAR GRATIS ENTRÉ!

Skoleklasser og andre grupper er hjertelig velkommen. Vi gjør oppmerksom på at omvisning må bestilles spesielt.

Kontakt: Karin Sunderø, mobil 922 54 005
E-post: karin.sundero@sandnes-kulturhus.no

Med ønske om gode kunstopplevelser

VELKOMMEN!

Klikk her for program i galleriene på KINOKINO