Utstilling – Lyden av papir som knuser, Marit Roland

Torsdag 31. oktober kl. 19:00 - Søndag 5. januar 2025 kl. 17:00

HVOR: Kinokino

ARRANGØR: Sandnes kunst- og kulturhus

Gratis inngang

ÅPNINGSTIDER KUNSTSAL

TORSDAG: 16.00 – 20.00
LØRDAG: 11.00 – 16.00
SØNDAG: 13.00 – 17.00

UTSTILLINGENE HAR GRATIS ENTRÉ!

Skoleklasser og andre grupper er hjertelig velkommen. Vi gjør oppmerksom på at omvisning må bestilles spesielt.

Kontakt: Karin Sunderø, mobil 922 54 005
E-post: karin.sundero@sandnes-kulturhus.no

Med ønske om gode kunstopplevelser

Utstilling – Lyden av papir som knuser, Marit Roland

OM UTSTILLINGEN


Stedsbaserte, skulpturelle installasjoner

Marit Rolands utstilling «Lyden av papir som knuser #2» inngår i serien «Paper Drawings», en forlengelse av kunstnerens tidligere, mer tradisjonelle tegnepraksis. Arbeidene framstår som undringer og utfordringer innen tegnebegrepet, hvor det forgjengelige og foranderlige er viktige aspekt.

Vi tenker oss vanligvis tegnepapir som tabula rasa, et ubeskrevet «blad» som man tilfører et motiv. I «Paper Drawings» endrer imidlertid Roland papirets bakgrunnsrolle og framhever det som «strek» i tredimensjonal form. Roland tegner altså med istedenfor på papir. Resultatet er at papiret får en dobbeltrolle; det er både materiale og motiv.

I Rolands kunstneriske univers prioriteres altså de fysiske og materielle opplevelsene fremfor et tydelig og konkret visuelt «språk». Kunstneren beskriver arbeidene sine som skulpturelle tegninger, i motsetning til tradisjonelle, todimensjonale linjer på papir.

Roland forholder seg altså til tegning både som handling og idé, formgitt intuitivt gjennom fysiske handlinger i visningsrommet.

Illusjoner i tradisjonell tegning har alltid fascinert Roland; For eksempel hvordan man på en todimensjonal flate kan skape følelsen av rom ved bruk av lys, skygge og linjer. Denne leken med illusjoner er noe hun bruker aktivt i utstillingen. Både ved at hun kaller arbeidene for tegninger, men også ved det at papiret på samme tid kan oppfattes som mykt, hardt eller - enkelte ganger – være av et helt annet materiale.

For i tilknytning til «Paper Drawings-serien» har Roland fortsatt å eksperimentere med illusjoner. Nysgjerrig på hvordan papir vil oppfattes i forhold til papirleire, har hun laget keramiske verk hvor leire er formgitt gjennom avtrykk av papir. Resultatet er objekt som ser ut som papir, selv om de i realiteten er laget i et kaldt og hardt materiale. Utstillingen stiller dermed også spørsmål ved vår evne til persepsjon og hvordan vi definerer teknikker som tegning, keramikk, skulptur, trykk m.m.

Hvert arbeid i «Paper Drawings» er forgjengelig og vises kun en gang. Etter endt utstilling blir materialene resirkulert og inngår dermed i nye sammenhenger etter sin tid som kunst. Slik lever Marit Rolands papirtegninger bare så lenge utstillingen i Kinokino kunstsal varer; De blir til - og de ender sitt liv - i dette rommet.

Foto på denne siden: Jørund Førland Pedersen (bildet er klippet til webformat)