Utstilling – Kristin Velle-George, Amorfa

Søndag 12. november kl. 13:00 - Søndag 17. desember kl. 13:00

HVOR: Kinokino

ARRANGØR: Sandnes kunstforening

Utstilling – Kristin Velle-George, Amorfa

Utstillingen Amorfa i Sandnes Kunstforening har utgangspunkt i prosjektet Ut av Skygge som består av en stadig voksende mengde tegninger. Ved å legge til nye ark etter hvert, utvikler prosjektet seg organisk over tid, i takt med kunstnerens perspektiver, fokus og erfaringer. Blyant er et enkelt redskap med komplekse muligheter, og det som begynner som et punkt eller en liten strek, kan utvikle seg til et selvstendig narrativ, fritt fra behovet for å representere annet enn seg selv.

I denne utstillingen utfordrer Velle-George også intuitiv tegning gjennom materialbasert eksperimentering, der tegning og skulptur er i dialog. Kunstneren arbeider intuitivt med leiren på samme måte som hun gjør når hun tegner på papir, og dette er første gang arbeidet med leire som medium for intuitive tegninger, blir vist. Resultatet er en serie skulpturer som, akkurat som tegningene, kan minne om levende organismer, men de er utelukkende fantasiobjekter som tar form gjennom en intuitiv og fokusert prosess. Noen av skulpturene er påført et lag grafitt eller pulverisert blyant, (som også har visse amorfe egenskaper). På denne måten knyttes skulpturene og tegningen sammen på flere nivåer.

De amorfe formene og uttrykkene utfordrer de tradisjonelle definisjonene av materialer og åpner for en refleksjon over kompleksiteten i vår eksistens, om hvordan vi forholder oss til naturen, jorden, og den skiftende dynamikken i våre omgivelser, hvor alt henger sammen i en uendelig og kompleks vev av relasjoner.

Tittelen Amorfa refererer for øvrig til prosjektets utforskning av udefinerte former og former i stadig endring. (Ordet "amorf" betyr det formløse, det uten en bestemt form eller struktur.)

Utstillingen åpnes av billedkunstner Marit Victoria Wulff Andreassen.