UTSTILLING – KONSTRUKSJONER, JOAR NANGO – SOLVEIG LANDA – TOVE KOMMEDAL

Lørdag 12. november kl. 15:00 - Søndag 26. februar kl. 16:00

HVOR: Kinokino kunstsal

ARRANGØR: Sandnes kunst- og kulturhus

UTSTILLING – KONSTRUKSJONER, JOAR NANGO – SOLVEIG LANDA – TOVE KOMMEDAL

INSTALLASJONER, VIDEO, TRYKK

Utstillingen viser arbeid av tre kunstnere som i sine kunstnerskap på hver sin måte viser til etiske og estetiske sider ved natur og kultur, hva vi som art tilfører verden og de konsekvensene vår tilstedeværelse har. Kunstnerne tar opp forhold som kolonialisme og definisjonsmakt, og oppfordrer oss til å betrakte natur og såkalte hverdagslige ting på en måte som ansvarliggjør oss overfor det vi ser på.

JOAR NANGO
Joar Nangos prosjekter kretser ofte rundt det arkitektoniske. I utstillingen viser han seks videoer fra serien Post-Capitalist Architecture TV og en installasjon av ekte - og støpte - bjørkestammer. Bjørk er et viktig bygningsmateriale for samiske duojarat (håndverkere og kunstnere). Installasjonen viser både til treet som natur, dets skulpturelle estetikk og til de bruksområdene samer har funnet for bjørk.

Videoene er laget i samproduksjon med filmprodusent Ken-Are Bongo og belyser sider ved samisk arkitektur, sett som uttrykk for identitet og kultur. I intervjuene spørres det også om bærekraft og vårt forhold til natur og ressurser.

Samiske Joar Nango er utdannet arkitekt. Han er renommert for utstillinger under Veneziabiennalen og Dokumenta og har høstet svært gode kritikker som festspillutstiller ved Kode i Bergen, samt for utstillinger ved Nasjonalmuseet for arkitektur og det nye Nasjonalmuseet.

SOLVEIG LANDA
I Solveig Landas kunstneriske uttrykk inngår både grafikk og rekonstruksjoner av funnede objekter; bygningsmaterialer, avfall, stein og kvister. Kunstneren gir oss slik nye måter å se objekter på, løsrevet fra funksjon og sammenheng. Sårbarhet, og iboende krefter i naturen og mennesker, er viktige motiver i arbeidene. Naturelementene inngår ofte som referanser til ulike ritualer vi bevisst eller ubevisst bruker for å kontrollere våre omgivelser, handlinger vi ønsker skal gi beskyttelse og/eller føre til endring. Gjennom bruk av metaforer og symboler og ved å tilby ulike lag av fortolkningsmuligheter, inviterer kunstneren oss til å se verkene som fortellinger vi kan gjøre til våre egne.

Solveig Landa er utdannet ved Montana State University og University of Washington i USA. Hun har deltatt på flere internasjonale og nasjonale utstillinger og er innkjøpt til samlinger i inn og utland.

TOVE KOMMEDAL
Tove Kommedal er drevet av en materialnysgjerrighet som ofte gir seg kunstnerisk uttrykk i skulpturelle, romlige former. Gjennomgående tema i kunstnerskapet hennes er maktstrukturer, kunstens og kunstnerens potensial for sosial og politisk innflytelse og enkeltindividets sårbarhet. Spørsmål hun stiller er hvor makten ligger til å definere hva som har verdi i samfunnet og i kunsten? I utstillingen uttrykkes dette særlig gjennom konfrontasjoner mellom et estetisk uttrykk og de etiske spørsmålene verkene reiser; Verket «Mink» er vakkert å se på, men konstruert av skinn fra den kontroversielle pelsdyrindustrien.

Tove Kommedal debuterte på Vestlandsutstillingen 2004 og jobber innen ulike kunstneriske uttrykk. Hun har deltatt nasjonalt og internasjonalt i en rekke separat- og gruppeutstillinger.

Onsdag 25. januar kl 19:00 inviterer vi til samtale mellom Ingerid Jordal og Tove Kommedal. Mer informasjon finner du her

Utstillingen er åpen i Kinokino´s åpningstider