Utstilling: KONGRUENS – STASJON K ATELIERFELLESSKAP

Torsdag 15. oktober kl. 18:00 - Søndag 22. november kl. 16:00

HVOR: Kinokino

ARRANGØR: Sandnes kunst- og kulturhus og Kapittel

ÅPNINGSTIDER KUNSTSAL

TORSDAG: 16.00 – 20.00
LØRDAG: 11.00 – 16.00
SØNDAG: 13.00 – 17.00

UTSTILLINGENE HAR GRATIS ENTRÉ!

Skoleklasser og andre grupper er hjertelig velkommen. Vi gjør oppmerksom på at omvisning må bestilles spesielt.

Kontakt: Karin Sunderø, mobil 922 54 005
E-post: karin.sundero@sandnes-kulturhus.no

Med ønske om gode kunstopplevelser

Utstilling: KONGRUENS – STASJON K ATELIERFELLESSKAP

Utstilling med verk av kunstnere fra Stasjon K atelierfelleskap: Gry Hege Rinaldo, Turid Ottesen, Gunn Tjensvold, Ruth Bersås, Åsa Sjøholm, Cathrine Gilje

Gruppeutstillingen tar utgangspunkt i seks ulike kunstnere med arbeidsfellesskap i Stasjon K, Sandnes. Felles for dem er interessen for organiske prosesser, sett fra ulike perspektiv. Tittelen viser til fellestrekk i motivvalg og et ønske om å forstå sammenhenger.

Gry Hege Rinaldo
Rinaldo er kjent for sine nitide studier av anatomi og natur. I utstillingen vises både store malerier og mindre tegninger. Maleriene er eldre verk, innlånt fra Stavanger kunstmuseums samling, mens tegningene er nyere studier av planter og skog. Det er imidlertid ikke rene naturstudier kunstneren viser, men like mye psykologiske, indre landskap.

Turid Ottesen
Ottesen har gjennom årene arbeidet mye i tekstil, men viser her «Blomster fra min hage», to store treplater med utskårede, botaniske motiv. Plantene slynger seg over billedflaten og framstår både som organiske referanser til mediet de er malt på og som vakre, stiliserte mønstre. Referansene til japansk tradisjonskunst er tilstede både i billedformat og motiv.

Cathrine Gilje
I Giljes arbeid danner blad, mønstre og fargetoner et større hele, og man tar seg uvegerlig i å lete etter indre sammenhenger mellom verkene. Detaljene/sporene antyder mer enn beskriver det organiske og naturens evige forandringer. Sporene kunstneren intuitivt avsetter er styrt av en indre flyt, a stream of consciousness, hvor underbevisstheten på subtilt vis gjenspeiles som vage fornemmelser. I en flyt mellom ulike materialer (tre, papir, blyant, kull og maling) aner vi overganger mellom det skjulte og det synlige.

Ruth Bersås
Koloristen Bersås er kjent for sine abstraherte landskap og maleriske refleksjoner rundt bord som geometrisk form og møtested for menneskelige relasjoner. Bersås arbeider intuitivt og spontant. Hun er opptatt av komposisjon og perspektiv, og bildene bærer preg av geometrisk klarhet. Farger og strøk er ofte kraftfulle og uttrykket vitalt. Kunstneren er inspirert av naturen, og vi aner spor av impresjonismen og til dels kubismen i bildene.

Åsa Sjøholm
Navigasjon, tilværelse, eksistens, gjentagelse og det gåtefulle er stikkord i Sjøholms kunstnerskap. Maleriene og objektene i utstillingen refererer til natur, men er til å gå seg visuelt vill i. Her utfordres evnen vår til å se: Små, vakre installasjoner er plassert i glassklokker på sokkel. Vedkubber, kvister, et svartbrent stykke kull og steiner ligger på gulvet. Her veksler kunstneren mellom ekte og skapte gjenstander, natur og betong, og vi oppfordres som tilskuere om å reflektere over hva som er hva og forholdet mellom natur og representasjon.

Gunn Tjensvold
I sine arbeid framhever Tjensvold estetiske verdier i det «uvesentlige». Utgangspunktet for installasjonene og akvarellene er emballasjepapp, nærmere bestemt mellomleggene for vinflasker i kartong. Mens vi vanligvis ser på emballasje som et materiale av underordnet viktighet – det er jo egentlig bare til for å beskytte det som har reell verdi – ber kunstneren oss se formene og fargene med nytt og åpent blikk. På ulike måter omskaper og opphøyer hun dette materialet til kunst og «portretterer» i sine akvareller.

FOTO: Uten tittel (objekt av kvister og keramikk), Åsa Sjøholm
ÅPENT: Torsdag 11.00 – 19.00, fredag – søndag 11.00 – 16.00
PRIS: Gratis adgang

Utstillingen står fra torsdag 15. oktober kl 18.00 til søndag 22. november kl 16.00.