UTSTILLING: HUSET VI BLE FØDT I OG HUSET I VÅRE DRØMMER

Torsdag 11. november kl. 16:00 - Søndag 9. januar 2022 kl. 15:00

HVOR: Kinokino kunstsal
PRIS: -
ARRANGØR: Sandnes kunst- og kulturhus

Gratis inngang

UTSTILLING: HUSET VI BLE FØDT I OG HUSET I VÅRE DRØMMER

PER CHRISTIAN BROWN
FOTO – VIDEO

Per Christian Brown har i en lengre periode jobbet med prosjekter som omhandler ideer om huset og de forestillingene og symbolikken vil tilegner husets fire vegger og ulike etasjer. 

«Huset vi ble født i og huset i våre drømmer» er basert på Gaston Bachelards (Frankrike, 1884-1962) essay «Jorden og drømmerier om hvile» fra 1948. I teksten dveler filosofen ved minnene vi har om huset vi vokste opp i, og at minnene våre ofte avviker sterkt fra virkeligheten; Proporsjonene er annerledes, det vi husker fra ulike rom er kun fragmenter – som flakkende bilder. Men for noen av oss er det fremdeles mulig å lage et perfekt indre grunnriss av huset, med dets ulike etasjer: Kjelleren, bo-etasjen, soverommene og loftet.

Utstillingen består av videoarbeider og fotoserier som kunstneren har produsert i løpet av de siste årene.