RAS – Mirte Bogaert, REtransLATE

Onsdag 2. november kl. 19:00

HVOR: Sandnes kulturhus
PRIS: fra 150,- til 250,--
ARRANGØR: REGIONAL ARENA FOR SAMTIDSDANS

FORHÅNDSKJØP SNACKS OG DRIKKE

Slik virker forhåndskjøp

Du kan nå kjøpe snacks og drikke som settes klart til deg før arrangementet. Hvis det er pause vil det kun være mulig å forhåndskjøpe til pausen.

Klikk her for å forhåndskjøpe

PRAKTISK INFORMASJON

Arrangementet starter presis. Foajé og Kulturhusbaren åpner 1 time før arrangementstart. Du viser billetten ved inngang til salen. Om du har mobilbillett bør den lastes ned før inngang for å unngå kødannelse..

RAS – Mirte Bogaert, REtransLATE

REtransLATE er en forestilling om kommunikasjon og (mis)tolkning. Motivasjon for den kunstneriske prosessen var å oversette de ulike delene i den ordløse kommunikasjonen mellom utøverne, med utgangspunkt i deres personlige historier.
 
Man kan spørre seg om man til slutt finner mening i å forstå det som blir sagt, eller om meningen finnes i mellomrommene, på siden av eller ut over det som blir sagt, og som man kanskje aldri vil forstå.

Man lytter og oppfatter. I formidling av budskap og historier fra en person til en annen, er man aldri sikker på hvor noe går tapt eller hvor betydninger legges til.
 
Like mye som ethvert budskap blir forandret av kroppen som bærer det frem, vil budskapet påvirkes gjennom ens egen historie og tilhørende historisk og kulturell sammenheng. I REtransLATE stiller utøverne spørsmål til prosedyrene for lytting, tolkning og den utvelgelsen vi gjør oss i kommunikative situasjoner - og etterlater oss i sakens kjerne: oversettelse av denne overgangen.


Konsept og koreografi: Mirte Bogaert
Lyddesign: Stephan Meidell
Medskapende dansere: Yoh Morishita, Erlend Auestad Danielsen
Lysdesign: Randiane Sandboe
Dramaturg: Alain Franco
Kostymedesign: Olga Regitze Dyrløv Høegh
Produsent: Sølvi Katrine Andersen
Foto: Øystein Haara
Co-produsert av: BIT Teatergarasjen, Carte Blanche – The Norwegian National Company of Contemporary Dance, RAS (Regional Arena Samtidsdans)
Støttet av: Bergen Dansesenter – Regional centre for Dance, KAAP (BE), KWP Kunstenwerkplaats Pianofabriek (BE), ATLAS – ImPulsTanz (AT)
Økonomisk støttet av: Norwegian Art Council, Fond For Lyd og Bilde, Fond for Utøvende Kunstnere (FFUK), City of Bergen, Performing Arts Hub Norway (PAHN)
Takk til: Guy Cools, Deva Schubert, Julia Müllner, Liv Basberg, Lisa Nøttseter, Kristina Melbø Valvik, Nicola Gunn, Eva Pfitzenmaier, Lucius Romeo Fromm, Ingrid Berger Myhre, Lorenzo De Angelis, Caroline Eckly, Karlien Vanhoonacker, Aki Iwamoto, Karen Joosten, Andrea Spreafico, Anne B Pedersen

http://www.mirtebogaert.com


ENG

REtransLATE is a performance about communication and (mis)interpretation. The point of departure for the creation was to translate the different aspects of communication beyond words between the performers, though starting with personal stories.
 
One could wonder if in the end there is meaning in understanding what is said or if meaning is to be found in the spaces between what is said, which one might never be able to understand.
 
One listens and perceives. In the transfer of messages and stories from one person to another, one is never sure where the loss occurs on the one hand or where other dimensions of meaning tend to add up.
 
One would assume that any occurrence of a particular message gets transformed by our body, as much as this personal story is enhanced by a broader historical and cultural picture. In REtransLATE, the performers question the procedures of listening, interpretation and extraction in communicative situations - leaving the audience with the core of the matter: translating that transition.