RAS – Mirte Bogaert, REtransLATE

Onsdag 2. november kl. 19:00

HVOR: Liten Sal - Kulturhuset
PRIS: fra 150,- til 250,--
ARRANGØR: REGIONAL ARENA FOR SAMTIDSDANS

Kjøp billett

Praktisk informasjon

Arrangementet starter presis. Dørene til salen åpner 15-30 min før. Foajè åpner 1 time før arrangementet. Mer praktisk informasjon finner du her: https://www.sandneskulturhus.no/informasjon/praktisk-informasjon/

RAS – Mirte Bogaert, REtransLATE

REtransLATE er en forestilling om oversettelse, kommunikasjon og (mis)tolkning. Oversettelsene foregår mellom tre dansere, samt lyd- og lysdesigneren, og konsentrerer seg om den ordløse delen av kommunikasjonen: lydene og rytmen, pusten, stemmeleiet, gester og mimikk, eller de indre bevegelsene – som når kroppen er rolig, mens tanker og følelser farer rundt på innsiden, samt blikket og forholdet til hele den bevegende kroppen. I formidling av budskap og historier fra en person til en annen, vil noe gå tapt og noe legges til.

Like mye som ethvert budskap blir påvirket av kroppen som bærer det frem, vil budskapet påvirkes gjennom personlighet og tilhørende historisk og kulturell sammenheng. I denne forestillingen blir det stilt spørsmål til de valg og utdrag vi gjør oss i kommunikative situasjoner. Men vi stå igjen med sakens kjerne: oversettelse av overgangen.

Fordi det er en overføring. Og igjen en bevegelse. I en eller annen form.

Konsept og koreografi:
Mirte Bogaert
Lyddesign:
Stephan Meidell
Medskapende dansere:
Yoh Morishita, Erlend Auestad Danielsen
Lysdesign:
Randiane Sandboe
Dramaturg:
Alain Franco
Kostymedesign:
Olga Regitze Dyrløv Høegh
Produsent:
Sølvi Katrine Andersen
Foto:
Linn Heidi Stokkedal

Co-produsert av:
BIT Teatergarasjen, Carte Blanche – The Norwegian National Company of Contemporary Dance, RAS (Regional Arena Samtidsdans)

Støttet av:
Bergen Dansesenter – Regional centre for Dance, KAAP (BE), KWP Kunstenwerkplaats Pianofabriek (BE), ATLAS – ImPulsTanz (AT)

Økonomisk støttet av:
Norwegian Art Council, Fond For Lyd og Bilde, Fond for Utøvende Kunstnere (FFUK), City of Bergen, Performing Arts Hub Norway (PAHN)

Takk til:
Liv Basberg, Lisa Nøttseter, Kristina Melbø Valvik


English:

REtransLATE is a performance about translation, communication and (mis)interpretation. Translating in this project takes points of departure in differentiated aspects of communication transcending thus linguistics: the audible and rhythmical, breathing, intonation, the inner movement that occurs during communication, the inclusion of the gaze and the relation to the moving body as a whole.

In the transfer of messages, stories, contents from one person to another, a loss occurs on the one hand whereas other dimensions tend to add up.

One would assume that any occurrence of a particular message gets transformed by our body, as much as it gets augmented by embedding this personal story in a broader historical and cultural picture. In REtransLATE, we question the procedures of choice and extraction out of communicative situations - still leaving us with the core of the matter: translating that transition. Because it is a transmission. And so again a movement.

Of which kind though.