RAS – Geir Hytten: RED FLAG

Onsdag 23. oktober kl. 18:00

HVOR: Sandnes kulturhus
VARIGHET: Ca 60 min
PRIS: fra 75,- til 250,--
ARRANGØR: REGIONAL ARENA FOR SAMTIDSDANS

Kjøp billett

FORHÅNDSKJØP SNACKS OG DRIKKE

Slik virker forhåndskjøp

Du kan nå kjøpe snacks og drikke som settes klart til deg før arrangementet. Hvis det er pause vil det kun være mulig å forhåndskjøpe til pausen.

Klikk her for å forhåndskjøpe

PRAKTISK INFORMASJON

Arrangementet starter presis. Foajé og Kulturhusbaren åpner 1 time før arrangementstart. Du viser billetten ved inngang til salen. Om du har mobilbillett bør den lastes ned før inngang for å unngå kødannelse.

RAS – Geir Hytten: RED FLAG

OM FORESTILLINGEN

Geir Hytten ønsker å affektere sitt publikum ved å utforsker miljøspørsmål gjennom dans.
Denne kvelden presenterer vi hans to forestillinger RED FLAG og grief will be our companion.

I RED FLAG inviteres publikum til en felles opplevelse av kroppslig solidaritet forbi menneskets natur. Kan vi gjennom dans engasjere vårt publikum i klimasaken, slik at vi som kollektiv kropp kan påvirkes på linje med en demonstrasjon? Gjennom en skalert koreografi veksler forestillingen på å strekke seg fra det nære kroppslige, til teaterrommets sosiale organiseringer, i et forsøk på et globalt fellesskap.

RED FLAG er den første av tre forestillinger hvor Geir Hytten tar for seg ulike sider av «affekt», og ser her på affekten mellom kropper. De er alle en forlengelse av hans masteroppgave i samfunnsgeografi (2022), og skaper et bakteppe for utforsking av miljøspørsmål gjennom dans.

På samme måte som naturens sammensatte rasjonelle og irrasjonelle økologier, utsettes publikum for en tilsvarende friksjon i forestillingen. Danserne utøver en rigid dansepraksis som følger kroppens naturlige bevegelsesbaner, og i deres pågående forhandlinger trer individuelle og uplanlagte realiteter frem i deres aktivitet. De lar kroppene tilsynelatende synke forbi scenegulvet, de står alene i det store rommet og prøver på med forventninger å igangsette ulike engasjement, og igjen og igjen entrer de scenerommet fra utsiden for å advare og for å fylle på med entusiasme. Gjennom relasjonelt å skape intime, distanserte og åpne rom fremhever RED FLAG det å være sammen i et fellesskap med alle våre ulikheter, hvor vår kroppslige persepsjon er et alternativ til den kognitive og konseptuelle måten å forstå verden på. En verden som ikke er allerede forutbestemt, men som er i prosess og kan påvirkes.

Dansernes kroppslige masse strekker seg utover scenegulvet, formes og omformes igjen og igjen i en kinestetisk ekspansjon. Publikum innlemmes i forestillingens sosiale kropp, påvirket av dansernes fysiske strev. De delte og samtidige kroppslige erfaringene skaper en smittsom følelse av tilhørighet og håp, hvor det oppstår et momentum som kan skape kollektivt engasjement – ja, nærmest en sosial bevegelse.

Medvirkende:
Koreograf: Geir Hytten
Dansere: Emilie Karlsen, Magdalene Solli, Jake Ingram-Dodd, Katja Henriksen Schia, Terje Tjøme Mossige og Geir Hytten 
Musiker og komponist: Kristoffer Lislegaard
Lysdesigner: Benjamin Fjellman Ytreøye og produsent: Inés Belli 
Co-produksjon: Dansens Hus og DansiT 
Støtte av Kulturrådet (Fri Scenekunst – prosjekt (dans) og Komposisjon og produksjon av musikk), Fond for Lyd og Bilde, Oslo Kommune og Fond for Utøvende Kunstnere.

Foto benyttet på denne siden: Tale Hendnes