Mads Gilbert : Okkupasjon og overlevelse

Onsdag 22. september kl. 19:00

HVOR: Sal 2
VARIGHET: Ca 1 time og 30 min
PRIS: fra 150,- til 150,-
ARRANGØR: Sandnes kunst- og kulturhus og Kapittel

Kjøp billett

Mads Gilbert : Okkupasjon og overlevelse

I forbindelse med Larissa Sansours utstilling «Heirloom» (Arv) i Kinokino kunstsal vil Mads Gilbert holde et foredrag hvor han belyser bakgrunnen for kunstverkene.

I «Heirloom» etablerer den palestinskfødte kunstneren en dialog mellom den politiske situasjonen i Palestina og grunnleggende, universelle problemstillinger: Hvem eier et folks kultur og historie, og hvilke følger har okkupasjon, eksil og nedarvede traumer på kollektive minner og identitet? Les mer om utstillingen Heirloom her

Mads Gilbert har et inngående kjennskap til områdets politiske og kulturelle historie og ikke minst til den pågående konflikten mellom Israel og Palestina. I foredraget vil han snakke om bakgrunnen for konflikten og hvilke konsekvenser den har for befolkningen.

Mads Gilbert er klinikkoverlege ved Akuttmedisinsk klinikk ved Universitetssykehuset Nord-Norge og har vært professor II i akuttmedisin ved Universitetet i Tromsø siden 1995. Gilbert har tallrike perioder bak seg som lege i konfliktområder og har vært aktiv i solidaritetsarbeidet med palestinerne siden 1970-tallet. Som pådriver for utveksling av helsearbeidere til Palestina har han mottatt flere æresbevisninger, blant annet The Power of Humanitarity Award 2000 fra palestinske Røde halvmåne.
 
I 2008 bistod Gilbert og kollegaen Erik Fosse sykehusene i det krigsrammede Gaza, etter Israels angrep og invasjon. Utenlandske journalister og solidaritetsarbeidere hadde i lang tid vært nektet adgang til Gazastripen, og de norske legene ble de eneste ikke-arabiske som kunne rapportere fra krigssonen. De ble mye brukt som kilder av norske og internasjonale medier og fikk betydelig internasjonal oppmerksomhet.
 
Gilbert og Fosse har fulgt opp sitt informasjonsarbeid med omfattende foredragsvirksomhet, nasjonalt og internasjonalt. I februar 2009 ble de tildelt Fritt Ords honnør.
I 2013 ble Gilbert tildelt St. Olavs Orden.

Det blir gratis omvisning i utstillingen i forkant av foredraget.
 
Foredraget er et samarbeid mellom Kapittel 2021 og Kinokino kunstsal, Sandnes.
Utstillingen er støttet av Fritt ord.