UTSTILLING – PER CHRISTIAN BROWN –

Lørdag 13. november kl. 14:00 - Søndag 30. januar kl. 16:00

HVOR: Kinokino

ARRANGØR: Sandnes kunst- og kulturhus og Kapittel

ÅPNINGSTIDER KUNSTSAL

TORSDAG: 16.00 – 20.00
LØRDAG: 11.00 – 16.00
SØNDAG: 13.00 – 17.00

UTSTILLINGENE HAR GRATIS ENTRÉ!

Skoleklasser og andre grupper er hjertelig velkommen. Vi gjør oppmerksom på at omvisning må bestilles spesielt.

Kontakt: Karin Sunderø, mobil 922 54 005
E-post: karin.sundero@sandnes-kulturhus.no

Med ønske om gode kunstopplevelser

UTSTILLING – PER CHRISTIAN BROWN –

HUSET og ROTEN
minner og metamorfoser

Browns analoge sort/hvitt fotografier og hans videoarbeid “The Root” kretser omkring en analyse av rotens mangefasetterte symbolske, materielle og psykologiske betydninger. Roten som det ultimate bildet på skapelse, hvor alt planteliv fødes og vokser fra. Andre sentrale momenter er roten som stabiliserer, som arketyp på det som binder oss til jorden og drømmer om det underjordiske, og våre forestillinger om døden. Fotoserien med tittel “Der Wurzelmensch” (Rotmennesket) er en serie på dobbelteksponerte bilder av røtter og menneskekroppen som har direkte referanser til de mytologiske fortellingene om forvandlinger vi finner i den romerske dikterens Ovids verk “Metamorfosene”.

Det andre prosjektet som vil inngå i utstillingen handler om huset og de forestillingene og symbolikken vil tilegner husets fire vegger og ulike etasjer. Minnene av huset vi vokste opp i avviker ofte sterkt fra virkeligheten og slik det faktisk var. Proporsjonene er annerledes, rommene er kun fragmenter som flakkende bilder. For noen av oss er det fremdeles mulig å lage et indre perfekt grunnriss av huset med dens ulike etasjer: kjelleren, boetasjen, soverommene og loftet.

I videoarbeidet “The House of Our Birth and the House of Dreams”, dveler en fortellerstemme som leser Bachelards tekst, om det virkelige kontra det imaginære i vår relasjon til huset og stedene vi vokste opp. Minnene om huset har dype røtter i underbevissthet og er noe vi bærer med oss livet ut.

Tematisk bindes disse ulike verkene sammen i utstillingen ved å presentere en utvidet og poetisk fortolkning av det indre i vår forestillingsevne og måten vi fortolker den fysiske verdenen som omgir oss