DANS PÅ SKEIVÅ – Lesbisk Maskulinitet, En Panelsamtale om Butch Identitet, Politikk og Kultur

Torsdag 1. september kl. 18:00

HVOR: Tou
VARIGHET: 1 time

ARRANGØR: RAS/Dans på Skeivå!

DANS PÅ SKEIVÅ – Lesbisk Maskulinitet, En Panelsamtale om Butch Identitet, Politikk og Kultur

Paneldebatten foregår på TOU, i Pride House

Butchlesbe-kulturen var lenge en sentral, synlig, og feiret del av lesbekulturen, men har i senere år blitt mer usynlig - og tidvis latterliggjort. I forskning og populærkultur likeså.

Men med en lang historie og geografisk utbredelse som særegen estetikk, identitet og politikk, representerer maskulint lesbisk uttrykk en unik posisjon og viktig erfaring som ikke er utdødd eller irrelevant, og som dette panelet derfor ønsker å fokusere på.

Det inviteres til panelsamtale med fire lesber som på ulikt vis relaterer seg til butch maskulinitet.

Vi spør (og svarer!): Hvor ble butchlesbene av i norsk skeiv kultur og bevegelse, samt i media? Er lesbisk maskulinitet egentlig passé - og hvorfor (ikke)? Er det forskjeller mellom bygd og by når det gjelder kvinnelig maskulinitet; og hva med andre forskjellsskapende faktorer som klasse og hvithet, for eksempel? Er skeiv, ikke-binær og trans blitt dekkende for normbrytende kjønnsuttrykk i dag? Hva er egentlig greia med radikalfeminisme, transfobi og lesbiskfeminisme? Og mange andre spørsmål. Vi åpner også for spørsmål og kommentarer fra salen.

Deltakere:

Gro Lindstad har vært aktivist siden tidlig på 80-tallet. Hun var nestleder i DNF-48, LLHs første leder, sentral i arbeidet med partnerskapsloven og så ekteskapsloven, og aktiv i internasjonalt rettighetsarbeid.

Tonje Moser: Butch og aktivist. Ønsker å rive ned samfunnet as we know it.

Turid Tafjord kom ut av skapet høsten 1978. Aktiv i Homofil og Lesbisk forening i Rogaland, HBR, og jobbet på 1980 tallet bl a for ekteskapslignende lov, stebarnsadopsjon. Turid startet opp homodagene i Stavanger på slutten av 1990 tallet; fikk Homoprisen (Stvgr) samme år, og ble utnevnt til æresmedlem i FRI i 2016.

Elisabeth Lund Engebretsen (hun/ de), er professor i kjønnsforskning ved Senter for Kjønnsstudier, Universitetet i Stavanger, og koordinator av nasjonal Skeiv Forskningsgruppe, er deltagende ordstyrer.

Arrangør: RAS/DANS PÅ SKEIVÅ i samarbeid med Skeivå Rogaland Pride, Senter for kjønnstudier (UIS) og TOU