SMITTEVERN

Kjære publikum,

Vi er svært opptatt av at det skal kjennes trygt å besøke Sandnes kulturhus, og forholder oss til gjeldende smittevernregler til enhver tid.

Myndighetene har vurdert at det er trygt å gå på kulturarrangement og ikke endret bestemmelsene for oss.

Vi ønsker dere hjertelig velkommen!

 

 

Under her kan du lese litt om hvordan vi legger opp til at kulturopplevelsen din skal foregå under trygge forhold:

 

VED ANKOMST

Publikum bes om å benytte kulturhusets hovedinngang ved ankomst. Våre verter er tilstede og viser vei, så vennligst følg anvisningene som gis. Kan du unngå å henge fra deg i garderoben, er det å anbefale. Det er viktig at énmetersregelen blir fulgt, både utenfor huset og inne i foajeen.


Kontaktinformasjon (epost og tlf) må oppgis ved billettkjøp
. I tilfelle det skulle bli behov for å kontakte publikum i forbindelse med smittesporing og informasjon rundt eventuell smitte i etterkant av arrangementet, kan kontaktinformasjon deles med myndighetene som et ledd i smittesporing.

 

HÅNDVASK OG HYGIENE

Husk å vaske eller desinfisere hendene når du kommer. Hånddesinfiserende middel er tilgjengelig flere steder i foajéen. Både toaletter, bord, stoler og publikumsområder blir jevnlig og grundig vasket.

 

SALENE I KULTURHUSET

Alle konserter og andre arrangement avvikles med inntil 200 publikummere, og med 1 meters avstand mellom hver gruppe. Er du sammen med folk du bor sammen med, familie eller andre i din «kohort», kan dere sitte sammen.

Dørene inn til konsertsalen åpnes ca 30 minutter før arramgementstart.

 

SERVERING

For å ivareta smittevernreglene tilbyr vi dessverre ikke servering i kulturhuset, men benytt gjerne nærliggende serveringstilbud.

 

ETTER KONSERT/ARRANGEMENT

Etter en konsert er det viktig at avstanden opprettholdes, og at alle tar hensyn når salen tømmes. Vi vil enkelte ganger be publikum om å forlate kulturhuset via andre utganger enn hovedinngangen. Dette for å unngå «kryssende» publikumstrafikk og at for mange samles på et område med begrenset plass.

 

Publikum som har kjøpt billetter til konserter og forestillinger som blir utsatt eller avlyst, kontaktes fortløpende og så snart vi har informasjon om nye datoer, refusjon osv.

FORLENGET FRIST PÅ GAVEKORT 2020

På grunn av at flere arrangement denne våren ble flyttet eller avlyst ønsker vi å tilby vårt publikum som har gavekort med utløpsfrist i 2020 forlenget frist. Fristen for innløsning av ditt gavekort er automatisk forlenget med 1 år